Het MKB-abonnement is ideaal voor ondernemers uit het (grotere) midden- en kleinbedrijf, maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven in de bouw, installatie of in dienstverlenende concepten. Het is de stap die de ondernemer tot aanwezige online expert maakt. We delen informatie, wisselen kennis uit, en communiceren. Dit abonnement voorziet ook in het opvolgen van dialogen. Socialoque herkent signalen en verzoeken en vertaalt deze in leads. Door onze onderlinge afspraken zorgen we ervoor dat de leads binnen uw bedrijf bij de juiste persoon terechtkomen, zodat u ze kunt opvolgen. Zo gaat social media niet alleen in de communicatie en PR-sfeer voor u werken, maar kunt u direct omzet genereren en relaties met nieuwe klanten aangaan. Uiteraard maken we, samen met u, een socialmediaplan, waarna we van start gaan met het selecteren van de gewenste sociale netwerken, het maken van kwalitatief goede profielen en het aangaan van relaties. We maken kennis met uw bedrijf en brengen communicatiestructuren in kaart, zodat we in staat zijn om leads op korte termijn bij de juiste persoon aan te leveren. Ook starten we met het communiceren van uw boodschap en stellen we u in staat om social media op uw eigen website te gebruiken. Hierdoor zal het aantal mensen die in aanraking komen met uw merk online enorm groeien; uw bereik neemt toe, uw netwerk wordt groter. U krijgt per abonnementsperiode van 3 maanden één gratis Socialoque webscan. Met het MKB-abonnement zien klanten u als een ervaren online expert die graag de dialoog aangaat, open staat voor ontwikkelingen en opties en anderen graag met raad en daad terzijde staat. Uw online netwerk groeit snel waardoor uw bereik enorm toeneemt.

 

Zoals gezegd starten we met het socialmediaplan. Dit plan blijft in de startfase de leidraad voor de sociale interactie van uw bedrijf. Het plan bevat de de huidige situatie, uw wensen, verlangens en verwachtingen en de beschikbare resources. Naast een beschrijving van de geselecteerde sociale netwerken wordt ook een doelgroepanalyse toegevoegd. Op basis van de doelgroepanalyse wordt ook de communicatiestrategie met u afgestemd; welke tone-of-voice, hoe interacteren we, welke informatie wordt gedeeld via welke kanalen, wat doen we met signalen vanuit de markt/uw klanten. Groot voordeel ten opzichte van het Starter-abonnement is de dialoogfunctie: u gaat niet alleen maar zenden, maar ook luisteren en communiceren. Uw klanten en prospects zijn eerder geneigd om in contact te treden als ze weten dat er tweerichtingverkeer ontstaat. U kunt aanbiedingen doen, mededelingen, reageren op klantvragen en altijd aanwezig zijn op het moment dat de klant daar behoefte aan heeft.