Het Basis-abonnement bevat de elementen zoals we door het leven gaan. We delen informatie, wisselen kennis uit, en communiceren. Naast dat we relaties aangaan, reageren we ook op berichten van anderen. Er ontstaat een dialoog vanuit twee kanten. In feite is dit de basis van sociale media zoals u die zelf zou hanteren en gebruiken. Samen met Socialoque maakt u een socialmediaplan, waarna we van start gaan met het selecteren van de gewenste sociale netwerken, het maken van kwalitatief goede profielen en het aangaan van relaties. Ook starten we met het communiceren van uw boodschap en stellen we u in staat om social media op uw eigen website te gebruiken. Hierdoor zal het aantal mensen die in aanraking komen met uw merk online enorm groeien; uw bereik neemt toe, uw netwerk wordt groter. Met het basis-abonnement ervaren klanten u als een enthousiast online gebruiker die graag de dialoog met anderen aangaat.

 

Zoals gezegd starten we met het socialmediaplan. Dit plan blijft in de startfase de leidraad voor de sociale interactie van uw bedrijf. Het plan bevat de de huidige situatie, uw wensen, verlangens en verwachtingen en de beschikbare resources. Naast een beschrijving van de geselecteerde sociale netwerken wordt ook een doelgroepanalyse toegevoegd. Op basis van de doelgroepanalyse wordt ook de communicatiestrategie met u afgestemd; welke tone-of-voice, hoe interacteren we, welke informatie wordt gedeeld via welke kanalen, wat doen we met signalen vanuit de markt/uw klanten. Groot voordeel ten opzichte van het Starter-abonnement is de dialoogfunctie: u gaat niet alleen maar zenden, maar ook luisteren en communiceren. Uw klanten en prospects zijn eerder geneigd om in contact te treden als ze weten dat er tweerichtingverkeer ontstaat. U kunt aanbiedingen doen, mededelingen, reageren op klantvragen en altijd aanwezig zijn op het moment dat de klant daar behoefte aan heeft.